Η G. K Law Firm είναι μια δικηγορική εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Επενδύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις πελατών, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση των αναγκών και των ανησυχιών των πελατών μας, ειδικά στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Όλοι οι δικηγόροι μας μιλούν άπταιστα Αγγλικά. Άλλες γλώσσες που ομιλούνται περιλαμβάνουν Γερμανικά και Γαλλικά. Οι διεθνείς συναλλαγές γίνονται σε συνεργασία με ένα δίκτυο προσεκτικά επιλεγμένων δικηγορικών γραφείων.

https://diid.co/L_y_7lNuhJF71xQL4xEx4oA4bBxiRRhSe7G-GWpF7J0

Note: The DiiD app will never store your personal data on our systems ❤︎