Πατήστε το πορτοκαλί εικονίδιο "D" ή σαρώστε τον κωδικό QR, κατεβάστε το DiiD σε περίπου 30 και δείτε το B2B Trade. Tap the orange "D" icon or scan the QR code, download DiiD in approximately 30 and see B2B Trade.

https://diid.co/CEqoJLRG4Hp-_WNMOgoDrhGTeZ00Gwr5MzD7ss9qV1A

Note: The DiiD app will never store your personal data on our systems ❤︎